f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
No weather information available
vrouw aan het stuur - file ergernis
Uit onderzoek blijk dat file niet de grootste ergernis is in het verkeer. We irriteren ons meer aan agressie, verkeersonveiligheid en luchtverontreiniging.

Een klein deel van de Nederlanders (15%) staat tenminste 1 keer per week in de file. Het overgrote deel van de Nederlandse burgers (51%) staat er slechts sporadisch in. De meeste mensen ervaren gevoelens van berusting en acceptatie wanneer zij in een file belanden. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek ‘Blik op de file: de file door de ogen van de Nederlandse burger’.

File niet de grootste ergernis

Nederlanders vinden de file in 2019 een beperkt maatschappelijk probleem. In 2010 vond 72% van de Nederlanders de files op autosnelwegen (helemaal) niet acceptabel. In 2019 zijn we eraan gewend, 35% geeft nu aan file niet acceptabel te vinden. Agressie op de weg en in het openbaar vervoer zijn grotere ergernissen. We vinden we de kosten en beschikbaarheid van openbaar vervoer en auto(parkeerplekken) een problematisch. Ook verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging ziet men als een groter probleem dan de file. We ergeren ons vooral aan filerijders die over de vluchtstrook rijden of via een tankstation proberen in te halen, afsnijden, bumperkleven en onnodig van rijstrook wisselen.

Langzamer rijden dan 25 km/uur

Dat de file ergernis wel meevalt is ook terug te zien in wat we als file ervaren. Volgens bijna 2/3 van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is een file een verkeerssituatie waarbij je gemiddeld niet sneller kunt rijden dan 25 km/uur en af en toe stil staat. Deze situatie duurt minstens tussen de 10 en 20 minuten. Het perspectief van de burger wijkt hiermee af van de definities van Rijkswaterstaat en van de ANWB. Deze organisaties spreken al bij een hogere snelheid van een file. Om files te mijden geeft het merendeel van de respondenten aan een andere route te kiezen of de vertrektijd aan te passen. Vaker thuiswerken of elders werken wordt minder vaak gekozen als strategie om files te vermijden.

De leukste file is een fake file

Een echte file is natuurlijk nooit leuk. Maar wat nou als Google Maps file aangeeft terwijl je in een bijna lege straat rijdt. Toch kan het dat bewees een Duitse Kunstenaar. Lees het artikel: Fake file in Google Maps.

Op de hoogte blijven? Meepraten?

Uitgenodigd worden voor een Vrouw aan het Stuur Vodcast?

Abonneer je dan op de Vrouw aan het Stuur VIP-Mail

Post tags:
Post a Comment

You don't have permission to register