f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
No weather information available
vrouwaanhetstuur - kans op bermbranden
Door het warme, droge weer stijgt de kans op bermbranden aanzienlijk. Rijkswaterstaat waarschuwt daarom opnieuw dat weggebuikers zich niet moeten laten verrassen.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode diverse meldingen van bermbranden gehad en waarschuwde hier al eerder voor. De bermen zijn uitgedroogd doordat de laatste periode de zon volop scheen en er weinig regen is gevallen.

Schrik, rookontwikkeling, plotseling slecht zicht. Een brand langs de weg kan makkelijk leiden tot ongelukken. Zeker tijdens de spits zal een bermbrand dan ook snel vertraging tot gevolg hebben. Bermen zijn lang niet altijd goed bereikbaar voor de brandweer waardoor het vaak lastige plekken zijn om te blussen. Een kleine bermbrand kan dus al snel een grote operatie worden om te doven. Kortom: Voorkomen is in dit geval dus zeker beter dan genezen.

Wat kunnen we doen om een bermbrand te voorkomen?

We kunnen met zijn allen de kans op bermbranden verlagen door sigarettenpeuken en ander afval binnenboord te houden. Niet alleen omdat het verboden is, maar ook omdat het brand kan veroorzaken. Sigarettenpeuken kunnen nog smeulen en glas in combinatie met de hete zon werkt als een vergrootglas. Je krijgt een brandpunt waardoor een droge berm gemakkelijk vlam vat.

Wees alert en bel 112 bij brand

Last but not least: bel altijd 112 bij brand. Ook bij buitenbranden willen we snel handelen, aarzel dan vooral ook niet om bij berm- of buitenbranden 112 te bellen. In tijden van droogte kan de brand snel uitbreiden waardoor de problemen toenemen.Wanneer je onderweg een bermbrand ziet, bel dan 112. Ook via onze informatielijn 0800-8002 kun je een melding doorgeven.

Post tags:
Post a Comment

You don't have permission to register