f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
No weather information available
vrouwaanhetstuur - Hyundai Nexo waterstofauto
Wat wordt brandstof van de toekomst? Hyundai en Toyota zetten vol in op een mix van aandrijflijnen. Puur elektrisch voor de korte afstanden, hybride voor de meeste automobilisten en waterstof om zonder schadelijke uitstoot lange afstanden te overbruggen. Andere merken hebben hun projecten voor een waterstofauto in de koelkast gezet of zijn er nooit aan begonnen. Zij zetten hun pijlen op elektrificatie op basis van batterijen.

De Europese Commissie wil echter dat de komende jaren op grote schaal wordt overgeschakeld op waterstof als energiebron. Zonder waterstof halen we de klimaatdoelen niet, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans volgens een bericht op de site van de NOS.

Koplopers

Nederland wil een koplopers functie vervullen. In Noord-Nederland wordt daarom de grootste waterstoffabriek van Europa gebouwd. Het grootste struikelblok om nu te kiezen voor een waterstof auto is de gebrekkige infrastructuur. Met slechts 5 waterstoftankstations in Nederland is een waterstofauto alleen haalbaar als je in de buurt woont van deze vijf steden: Arnhem, Helmond, Delfzijl, Rhoon of Den Haag. Er staan 20 extra stations op de planning. Duitsland blijkt ons land hierin ver vooruit met 100 stations op dit moment (met het streven naar 400 stations in 2023). Grappig genoeg is er op dit moment geen Duits merk dat een eigen waterstofauto in het modellen gamma heeft. Wellicht dat een samenwerking met Toyota of Hyundai daar verandering in brengt.

Zijn benzine en diesel echt zo slecht?

Heeft waterstof dus toekomst op korte termijn? En hoe zit het eigenlijk met  de oude vertrouwde benzine en diesel? Zitten de fossiele brandstoffen terecht in het verdomhoekje of kunnen deze brandstoffen ook schoner? Alle aandrijflijnen op een rijtje:

Elektriciteit

MG ZS EV

Elektriciteit is een goed alternatief voor benzine en diesel. Echter, het heeft een beperkte actieradius en lange oplaadtijd. Maar hoe zit het met de ‘supercharger’ van Tesla dan? Laden gaat inderdaad een stuk sneller. Maar je verbruikt in korte tijd tot 120 kW stroom. Bijna net zoveel als 40 huishoudens per dag!

Vooral geschikt voor kortere afstanden

Desondanks speelt volledig elektrisch vervoer als brandstof van de toekomst een belangrijke rol. Maar alleen voor korte afstanden. In de stad is de winst hoog: een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. De beperkte actieradius maakt het voor lange ritten echter minder geschikt. Winst valt hier te behalen in grotere batterijcapaciteit of gunstiger verbruik wat leidt tot een grotere actieradius.

Waterstof

Waterstof is uitermate geschikt voor langere afstanden. Een tankbeurt is zo gepiept en vervolgens kun je een afstand rijden die vergelijkbaar is met een benzineauto. Maar dan zonder schadelijke uitstoot. Uit de uitlaat komt alleen het onschuldige waterdamp. Het mooie is dat waterstof in een brandstofcelauto omgezet kan worden in elektriciteit. Wordt de auto niet gebruikt, dan kan de brandstofcel in de toekomst energie leveren aan je woning. Kortom, je eigen energiecentrale aan huis.

Nu nog te gebrekkige infrastructuur

Zoals in de inleiding al vermeld, is de gebrekkige infrastructuur voorlopig een spelbreker. Daar zou wel verandering in kunnen komen als er meer waterstof tankstations gereed zijn. En zonder storingen werken.

Benzine

Steeds meer Europese steden komen met plannen om diesel- en benzineauto’s te verbannen. Dit heeft te maken met de leefbaarheid in de steden en gezondheid van de bewoners. Klimaatoverwegingen spelen ook een rol, maar lijken niet de belangrijkste factor te zijn. Dieselauto’s worden immers eerder verbannen dan benzineauto’s, terwijl diesels juist minder van het broeikasgas CO2 uitstoten.

Geen oneindige voorraad

De vervuiling wordt vaak als grootste reden genoemd om benzine uit steden te willen weren. Maar er is natuurlijk nog een probleem: olie voorraden zijn niet oneindig beschikbaar. De voorraad zal dus op een dag letterlijk op zijn. Bovendien maakt het landen die niet zelf olie in de grond hebben (de meesten) afhankelijk van landen die dat wel hebben. Met (handels)oorlogen tot gevolg. Dit maakt olie (dus benzine) ons extra kwetsbaar maakt.

Diesel

Diesels stoten stikstofoxiden uit. Deze zijn slecht voor de lokale luchtkwaliteit en dus voor de gezondheid. Huidige dieselauto’s stoten in de praktijk zelfs vaak meer NOx uit dan de norm voorschrijft. Tot maar liefst 7,5 keer.

Smet op diesel

Dieselfabrikanten moeten vanwege verscherpte regels de uitstoot van NOx drastisch omlaag brengen. Alle technische aanpassingen om dit mogelijk te maken, drijven de prijs omhoog. En hoewel moderne diesels inmiddels eigenlijk schoner zijn dan benzine auto’s is de smet op deze brandstof nog lang niet uit het hoofd van de consumenten en wetgeving verdwenen.

Niet zomaar van de kaart

Het grote voordeel van diesel is echter wel dat je er het verst mee komt. Bovendien ligt het ook aan het land of diesel niet toch de meest geschikte brandstof is. Niet in elk land zal de elektrische infrastructuur geschikt zijn om de eindeloze afstanden te overbruggen. Grote spelers met een wereldwijde afzet zullen de diesel dus niet zomaar uit het gamma schrappen.Toch lijkt het niet waarschijnlijk dat dit de brandstof van de toekomst wordt.

Hybride Toyota Carolla Estate Sport

Hybrides

In Europa zal de hybride auto grote opmars maken. Door de combinatie van brandstof en elektriciteit kunnen de beste eigenschappen worden gecombineerd. Minder uitstoot van CO2 en NOx (Kooldyoxide en stikstof). maar wel comfortabel rijden over langere afstanden.

De Europese Commisie is duidelijk: waterstof is nodig om de klimaatdoelen te halen

De grootste CO2-winst (minder uitstoot) valt te halen bij de industrie. “Als je Tata Steel en Schiphol aan de waterstof kan krijgen dan maak je echt grote stappen, want dat zijn de energieslurpers”, zegt Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA). Er zijn plannen op tafel gelegd om juist nu fors te investeren in waterstof:

Subsidie

Volgens berekeningen moet waterstof tot 2040 zwaar worden gesubsidieerd om te kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. “Er moet een markt komen”, zegt Chahim. “Nu ligt de prijs nog boven de drie euro. Om het echt van de grond te laten komen, hebben we Europa nodig, zodat de voorwaarden overal gelijk zijn.

Duitsland investeert al flink om het gebruik van waterstof te ontwikkelen. “Nederland moet niet te zuinig zijn, anders gaan de Duitsers ons voorbij of zie je opeens grote installaties in de haven van Antwerpen.”, aldus  Chahim.

De vraag “Wat wordt de brandstof van de toekomst”, lijkt hier mee op Europees niveau dus beantwoordt te worden met: “waterstof”

Bronnen: Hyundai, Toyota, Nos

Alle foto’s zijn afkomstig uit het archief van Vrouw aan het Stuur

Fotograaf: HuubKPhoto.com

Op de hoogte blijven? Meepraten?

Uitgenodigd worden voor een Vrouw aan het Stuur Vodcast?

Abonneer je dan op de Vrouw aan het Stuur VIP-Mail

Post a Comment

You don't have permission to register